Get Adobe Flash player

Spis treści

Trudno jest dziś ustalić etymologię nazwy wioski, która już w1339 roku występowała jako Rudnyky, a odXV wieku spotykamy pisownię Rudniky oraz Rudniki.