Get Adobe Flash player

Józef Jacek Pawelec <<

(urodzony w Kleśniskach) –

polski nauczyciel akademicki, kształci nowoczesnych inżynierów,  elektronik, polityk, poseł na Sejm I kadencji,  w PRL-u był inteligentnie zwalczany przez wojskową UB-cjęUkończył w 1958 studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Obronił następnie doktorat i habilitację. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2004 r.o nadaniu tytułu profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zakresie radiokomunikacji.

Był pracownikiem naukowym WAT-u i oficerem Ludowego Wojska Polskiego, dochodząc do stopnia pułkownika. Pod koniec lat 80. znalazł się wśród twórców antykomunistycznego Stowarzyszenia Patriotycznego VIRITIM.

W latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji, wybranego w Warszawie z listy Konfederacji Polski Niepodległej. Należał do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego.


Zawodowo związany z Wojskowym Instytutem Łączności oraz Politechniką Radomską

Najnowsza  publikacja  to książka "Generał Kaliski musiał zginąć"  wydana  przez  Wydawnictwo naukowe i Literackie  RADWAN.

 

JJPAWELEC